гаранция

гаранция
същ. - обезпечение, залог, депозит, поръчителство
същ. - осигуровка, застраховка, уверение, сигурност, свидетелство
същ. - задължение
същ. - поръчител, гарант
същ. - обет, обещание, вричане, заричане
същ. - пълномощно, препоръка

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • давам гаранция — словосъч. гарантирам, поръчителствувам словосъч. осигурявам, обезпечавам, застраховам, отговарям …   Български синонимен речник

  • Dejan Milićević — (Serbian pronunciation: [dɛ̂jaːn milǐːt͡ɕɛvit͡ɕ]; Macedonian Cyrillic: Дејан Миличевиќ), is a Macedonian Serb music video director and fashion photographer that has directed many music videos for many famous ex Yugoslav musicians. He has… …   Wikipedia

  • безопасност — същ. сигурност, гаранция, спокойствие, защитеност същ. непокътнатост, запазеност …   Български синонимен речник

  • вричане — същ. гаранция, обет, обещание, заричане …   Български синонимен речник

  • гарант — същ. поръчител, взаимопоръчител същ. залог, гаранция, поръчителство …   Български синонимен речник

  • гарантирам — гл. поръчителствувам, давам гаранция гл. осигурявам, обезпечавам, застраховам, отговарям гл. поемам отговорност, давам дума, обещавам гл. удостоверявам, уверявам, потвърждавам, сигурен съм …   Български синонимен речник

  • задължение — същ. дълг, обязаност, ангажимент, отговорност, обвързаност, уговорка същ. товар, бреме, тежест, пасив същ. работа, длъжност същ. договор, трактат, съглашение, контракт същ. обвързване същ. вина …   Български синонимен речник

  • залог — същ. гаранция, поръчителство същ. депозит, откуп същ. доказателство, уверение, свидетелство същ. поръчител, гарант същ. задължение …   Български синонимен речник

  • заричане — същ. гаранция, обет, обещание, вричане …   Български синонимен речник

  • обезпечение — същ. гаранция същ. осигуряване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”